Stress

StressStress er blitt endel av vårt moderne samfunn. Mange nordmenn er belastet med høye stressnivåer og plager som er assosiert med stress.

En undersøkelse utført av British Acupuncture Council viser at graden av stress i befolkningen har økt markant de siste 10 år.

Svært mange innrømmer å leve i lange perioder med vedvarende høyt stress til tross for at de vet at dette er skadelig for helsen på lang sikt. Undersøkelsen viser at de selv føler dette er noe de må leve med og at stresset er en uunngåelig del av hverdagen.

Akupunktur kan vise til gode resultater på stress og stressrelaterte plager. For de som ønsker å få sitt stressnivå ned i kontrollerte former kan akupunkturbehandling utført av en dyktig akupunktør i sterk grad bidra til dette.(1).

Fører til mange lidelser

Listen er lang over symptomer og tilstander som assosieres med stress. Det kan manifestere seg i kroppen som blant annet kvalme, hodepine,migrene, magesmerter, irritabel tarmsyndrom, diffuse smerter, smerter i muskler og skjelett.

Mentalt stress kan manifestere seg som angst, søvnløshet, depresjon, paranoid oppførsel, frustrasjon, forvirring og aggresjon. Medisiner, både på resept og reseptfire, konsumeres i mengder for å dempe symptomer som følge av stress, men de følger at det gir bivirkninger og ubehag (2,3).

Hva er stress?

Stress er av mange oppfattet som noe negativt, men kan også være positivt og motivere oss til å oppnå mer. Økt stress kan medføre økt produktivitet opp til ett mettningsnivå der ytterligere stress medfører svekkelse av funksjoner, problemer og symptomer. Summen av stress som skal til for at det vipper over er individuell og avhenger av hver enkelts livssammenheng (4).

«Fight and flight»

Når vi utsettes for stress settes det i gang en «fight and flight»reaksjon, en fundamental kroppslig respons som forbereder oss til å kjempe og rømme. Når vi erfarer stress, enten det er fra indre bekymring,tanker og angst eller fra en trussel eller utfordringer utenfra, settes denne instinktive reaksjonen i gang for å beskytte oss mot skade. Hypothalamus i hjernen aktiverer det sympatiske nervesystem og stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og ATCH frigjøres inn i blodstrømmen.

Dette fører til en rekke kroppslige reaksjoner som at pupillene vider seg ut, blod strømmer fra tarmen og ut i muskler, pusten går raskere, hjertet slår fortere, synet blir skarpere, oppmerksomheten skjerpes og vår smertesans svekkes. Alt for å forberede oss på å sloss eller flykte.

Samtidig svekkes vår evne til å tenke rasjonelt, vi overreagerer og ser alt gjennom et filter av mulige fare(5). En hensiktsmessig reaksjon ved reell fare og sterk utfordring, men sjeldent er den adekvat i det moderne samfunnet.

Ved vedvarende stress over tid, som svært mange erfarer i hverdagen, virker denne reaksjonen mot sin hensikt og skader oss både fysisk og psykisk.

Stress og livsstil

Når vi stresser er det vanskeligere å opprettholde en sunn livsstil. I en hektisk hverdag søker vil til enkle løsninger som usunn «rask-mat», alkohol og rus for å føle kortvarig avstresset velvære. Men dette hjelper neppe årsaken til problemene. Snarere tvert i mot vil det medvirke til en mengde livsstilsykdommer og ytterligere stress.

Så hvordan kan vi stresse ned våre liv? Finnes det løsninger som gir virkning over tid, og som ikke medfører bivirkninger eller livsstilsykdommer?

Det finnes konvensjonelle metoder som psykoterapi, kognitiv adferdsterapi, samtalegrupper og mer alternative som meditasjon, mindfullness (6).

Men akupunktur viser seg å ha veldig god virkning.

Hvorfor akupunktur?

Akupunkturforeningens medlemmer behandler pasienter med stressrelaterte symptomer hver dag. Plager som følge av indre spenninger og stress kan være angst, depresjoner, uro og søvnløshet, men også tilstander som ryggsmerter, magesmerter, irritert tarm for å nevne noen få. Det fins god dokumentasjon på akupunkturens virkning på relaterte plager av stress.

Noen studier viser til redusert mengde av stresshormoner etter akupunktur (7,8). Andre til god effekt ved behandling av depresjon (9,10). Forskning viser også til god effekt ved angst og stress ved å regulere en rekke reaksjonsmønstre i kroppen slik som nivåer av nevrotransmittorer og hormoner og ved å aktivere det parasympatiske nervesystemet(8).

Det unike med akupunkturbehandling er at både stressreaksjonen og de assosierte lidelsene behandles med gode resultater.

Helhetlig individuell behandling

Fordi opplevelsen av og toleransen for stress varierer fra person til person, bør behandlingen være individuell, ta hensyn til helheten både i og rundt pasienten.

Akupunktur er en helhetlig behandlingsform individuelt tilpasset hver pasient. Noe av det som skiller akupunkturen fra vestlig medisin er nettopp at akupunktøren tar utgangspunkt i pasientens helhet og totalitet av symptomer, for så å kommer frem til en unik behandling for hver enkelt .

I Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) løser akupunkturen opp stagnasjoner og en naturlig sirkulasjonene gjenopprettes.

Moderne medisin beskriver at akupunktur stimulerer nervesystemet og forårsaker frigjøring av nevrokjemiske signalmolekyler, som påvirker kroppens balanserende mekanismer(11).

Indre ro og avspenning med akupunktur

Akupunktur er en enkel, medikamentfri og effektiv behandlingsform ved stress og stressrelaterte sykdommer.

Nivåene av stresshormoner i blodet går ned, pusten går saktere og pasienten rapporterer om indre ro, klarhet og oversikt. Behandling med nåler gir nærmest ingen bivirkninger når den utføres av akupunktører med solid utdannelse.

En sikker og effektiv behandling.

Akupunktur fungerer også fantastisk forebyggende, og mange pasienter kommer jevnlig til behandling når de kjenner at stressnivået bygger seg opp.

Kilder:

1. http:  www.acupuncture.org.uk/category/public-content/public-pr-press-releases.html

2. Health and Safety Executive, 2011. Stress-related and psychological illness [online]. Available: http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/scale.htm

3. NHS Choices, 2011. Stress Management [online]. Available: http://www.nhs.uk/livewell/stressmanagement/Pages/Stressmanagementhome.aspx

4. http://www.stress.org/what-is-stress/

5. http://www.thebodysoulconnection.com/EducationCenter/fight.html

6. http://www.nhs.uk/Conditions/stress-anxiety-depression/Pages/understanding-stress.aspx

7. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XBZX201403175.htm

8. http://qjmed.oxfordjournals.org/content/107/5/341

9. http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001518

10. http://www.hughmacpherson.com/acupuncture–counselling-for-depression-project-acudep.html

11. https://www.acupuncture.org.uk/a-to-z-of-conditions/a-to-z-of-conditions/stress.html

Artikkel skrevet av :

Nestleder i Akupunkturforeningen John Erling Håndstad